Amaç ve Hedeflerimiz
12 Ocak 2022

Pendik Devlet Hastanesi olarak; Hastalarımıza Hasta Hakları doğrultusunda; modern teşhis araçları ile doğru tanı ve tedavi metotları kullanarak zamanında, kaliteli, güvenilir sağlık hizmeti sunarak hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması; hastalarımızın ve çalışanlarımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılayan ve çalışanlarımızın çalışmaktan onur duyup ve memnun olacağı, sosyal sorumluluklarının bilincinde topluma en üst düzeyde katkı sağlayan sürekli gelişen etkin bir yönetim ve uygulama kalite politikamızdır.

• Hastaların ve çalışanların memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını oluşturmak, 
• Sürekli ölçme ve iyileştirme mekanizmaları kullanarak örnek bir yönetim ve işletim sistemi kurmak, 
• Bilimsel araştırmaları ve yeni uygulamaları takip etmek, 
• Mükemmel sağlık hizmetini kaliteden ödün vermeden sunmak, 
• Kendimizi sürekli eğitmek ve geliştirmek,
• Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlamak,