T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Pendik Devlet Hastanesi

Cerrahi Tıp Birimleri
BEYİN VE SİNİR CERRAHİ

ÇOCUK CERRAHİSİ

GENEL CERRAHİ

GÖZ HASTALIKLARI

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KARDİYOLOJİ

KULAK BURUN BOĞAZ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

PLASTİK CERRAHİ

ÜROLOJİ